Asiakirjat ja Sopimukset

 • Osakeyhtiön perustaminen ja sen asiakirjat
 • Osakasluettelo
 • Yhtiöjärjestys
 • Kaupparekisteriasiat
 • Osakassopimus
 • Osakekauppakirja

 • Johtajasopimus
 • Salassapito- ja kilpailukieltosopimus
 • Työsopimus
 • Työsuhteenpäättämissopimus
 • Urakkasopimus
 • Myyntisopimus
 • Toimitusjohtajasopimus
 • Määräaikainen työsopimus
 • Alihankintasopimus
 • Konsulttiosopimus

 • Kiinteistön kauppakirja
 • Asuinhuoneiston vuokrasopimus
 • Kiinteistön vuokrasopimus
 • Asunto-osakkeen kauppakirja

 • Hallituksen pöytäkirja
 • Yhtiökokouksen pöytäkirja
 • Osakkeenomistajien päätös
 • Yhtiömiesten kokouksen pöytäkirja

 • Liiketoimintakauppakirjat
 • Kaupanvahvistukset

 • Oikaisuvaatimukset
 • Panttaussitoumus
 • Asiakirjan kuolettaminen
 • Haastehakemus
 • Valitus

 • Takaussitoumus
 • Vaihtovelkakirja
 • Vakuudet
 • Velkakirja

 • Lahjakirja
 • Testamentti
 • Perukirja
 • Perinnönjako
 • Avioehto
 • Perunkirjoitus
 • Perinnönjakosopimus