Certum Perintä rekisteriseloste (Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste)

Rekisterinpitäjä: Certum Perintä Y-tunnus: 2524151-3, Myllykatu 15, 65100 Vaasa

Rekisterin nimi: Certum Perinnän velallisrekisteri

Rekisteritietojen käyttötarkoitus: Rekisteriä käytetään perintätehtävien hoitamiseen, laskutukseen ja asiakkaiden tunnistamiseen. Rekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, analysointiin, tilastointiin ja kehittämiseen. Asiakassuhteen kautta saatuja henkilötietoja ei myydä tai luovuteta ulkopuolisille.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot velallisista: Sukunimi, etunimi, syntymäaika tai henkilötunnus, osoite, postinumero, sähköpostiosoite, rekisteröidyt maksuhäiriöt ja yksilöintitiedot veloista.

Säännönmukaiset tietolähteet: Velkojan toimittamat tiedot, väestörekisteri, Bisnode Finland Oy, Suomen Asiakastieto Oy, puhelinumero-palvelut ja velallinen itse. Lisäksi perintätoimeksiantoon liittyvää tietoa saadaan käräjäoikeuksilta ja ulosottoviranomaisilta. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain tehtävään koulututut ja nimetyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Henkilökunta on sitoutunut pitämään salassa työssään saamansa tiedot. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.

Vaasassa 1. päivänä helmikuuta 2015 / Certum Perintä