Tulosseuranta

Kaikkea mitä haluaa kehittää, pitää pystyä myös mittaamaan. Hyvän ja halutun tuloksen saavuttaminen ilman oikeanlaista raportointia tai ajantasaista taloustietoa on hyvin vaikeaa. Varsinkin ennakoivien toimenpiteiden tekeminen ilman oikeanlaista tietoa on käytännössä mahdotonta.

Meille on tärkeää, että yrittäjällä/päätöksentekijällä on aina käytössä luotettavaa tietoa siitä, miten yrityksellä aidosti menee. Seuraamme sopimuksesta kuukausittain kirjanpidon vakioraportteja ja tuotamme tarvittaessa kassavirtalaskelmia tai katelaskelmia. Osana Laskurahoituspalvelua seuraamme tiiviisti asiakkaidemme taloustietoa.

Tulosseurannalla tulee olla tavoite ja tarkoitus määriteltynä, kuten muullakin raportoinnilla. Siten on mahdollista keskittyä olennaiseen tietoon.

Lisää Talouspäällikkö kohdassa.